Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77776   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77776

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee bepleisterde gevelwanden van drie bouwlagen bestaande uit lijstgevels met tussen twee en vier wisselend aantal traveeën uit eerste helft 19de eeuw; tweede bouwlaag met rondboogvensters voorzien van geprofileerde booglijst op imposten en empire- of andere 19de-eeuwse gietijzeren leuning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Brabantdam 6-9, 11-13, 14-19, 22-26 (Gent)
Twee bepleisterde gevelwanden van drie bouwlagen bestaande uit lijstgevels met tussen twee en vier wisselend aantal traveeën uit eerste helft 19de eeuw; tweede bouwlaag met rondboogvensters voorzien van geprofileerde booglijst op imposten en empire- of andere 19de-eeuwse gietijzeren leuning.