Hoekhuis De Rode Hand

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Guldenstraat
Locatie Guldenstraat 26 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/442.1
  • OA003151

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis De Rode Hand

Guldenstraat 26, Mechelen (Antwerpen)

Het hoekhuis bevat een laatmiddeleeuwse kern en was initieel een houtskeletbouw, maar werd sterk aangepast in de 18de en 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het hoekhuis De Rode Hand dat een laatmiddeleeuwse kern in houtskeletbouw bevat en tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw sterk werd aangepast.

Waarden

Huis De Rode Hand, initieel houtbouw, in de 18de eeuw versteend is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Hoekhuis, in kern laatmiddeleeuwse houtskeletbouw in de late l8de eeuw versteend, aangepast en verfraaid. De oorspronkelijke houten draagstructuur is gedeeltelijk bewaard en vormt een materiële getuige van houtbouw, typerend voor de laatmiddeleeuwse architecturale en stedenbouwkundige ontwikkeling.
De gevel wordt ter hoogte van de kelderkamer gekenmerkt door fraaie en intact bewaarde hardstenen vensteromlijstingen met rococo-inslag.
Interieurhistorisch waardevolle laat-18de-eeuwse schouwmantel in Noir belge.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.