Beschermd monument

Hoeve 't Rood Kasteeltje: omwalling

Beschermd monument van 14-01-1993 tot heden
ID: 7780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7780

Besluiten

Rood Kasteeltje: omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 14-01-1993  ID: 2466

Beschrijving

De bescherming omvat de dubbele omwalling van de hoeve 't Rood Kasteeltje. De hoeve werd reed in 1979 beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de dubbele omwalling van het Rood Kasteeltje omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als volgt: "als meervoudige omwalling rondom een belangrijke landbouwuitbating."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000835, Omwalling van het Rood Kasteeltje (VAN DEN BOSSCHE H., 1993).


Waarden

De omwalling van het Rood Kasteeltje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Rood Kasteeltje

Duilhoekstraat 29 (Wetteren)
Omwalde hoeve ’t Rood Kasteel(tje) ook gekend als 't Hof te Rot. Hoeve vermoedelijk opklimmend tot de 15de of 16de eeuw.