Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van tot heden

ID
7784
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7784

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 126

Beschrijving

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Verheyenplein 7 (Beveren)
Heterogeen kerkgebouw met imposante toren, op een lichte verhevenheid in de kleine dorpskom gebouwd. Het kerkhof werd in 1959 vervangen door plantsoentjes waarin een oorlogsgedenkteken en het monument ter ere van Philip Verheyen gesitueerd zijn.