Huis De Eik

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Guldenstraat
Locatie Guldenstraat 14 (Mechelen)
Alternatieve naam Huis De Cogghe

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/440.1
  • OA003149

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Eik

Guldenstraat 14, Mechelen (Antwerpen)

Huis De Eik heeft een laat-15de-eeuwse kern, initieel bestaande uit een voor- en een achterhuis, opgetrokken in houtskeletbouw en op het einde van de 18de eeuw versteend.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis De Eik, een voor- en achterhuis met laat-15de-eeuwse kern in houtskeletbouw dat op het eind van de 18de eeuw werd versteend.

Waarden

Huis De Eik met achterhuis, initieel houtbouw, in 1791 versteend is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
In kern 15de-eeuwse (na 1375) houtskeletbouw met voor- en achterhuis, in 1791 voorzien van een stenen gevel. Bewaarde houten draagstructuur met versterkte sporenkap als representatieve getuige van de traditionele principes van de houtskeletbouw, typerend voor de laatmiddeleeuwse architecturale en stedenbouwkundige ontwikkeling. Bestaande toestand overwegend gekarakteriseerd door de verbouwings- en verfraaiingswerken van 1791. De pilastergevel maakt deel uit van de vrij homogene en harmonieuze, 18de-eeuwse straatwand, die de Guldenstraat tot op heden typeert. De laat-18de-eeuwse organisatie van de binnenruimten met interieurelementen, het 17de- en 18de-eeuws schrijnwerk en het voorkomen van historisch waardevolle interieurafwerking verlenen het pand in zijn geheel een bijzondere authenticiteits- en documentwaarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.