Beschermd monument

Stenen windmolen

Beschermd monument van 05-11-1946 tot heden
ID: 7787   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7787

Besluiten

Stenen windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-11-1946  ID: 169

Beschrijving

De stenen windmolen is beschermd als monument.


Waarden

De stenen windmolen op de Scheldedijk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen

Scheldemolenstraat 6 (Beveren)
De oprichting mag geplaatst worden circa 1600, en waarschijnlijk was het van bij de aanvang een stenen molen, om die reden beschouwd als een van de oudste stenen molens van Vlaanderen.