Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Veldkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77873
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77873

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Veldkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, ingeplant op de straathoek leidende van Bogaert naar de Bosveldstraat, op een berm van kasseien. Sokkelkapelletje in de vorm van een gotische nis uit zandsteen met twee Ionische zuiltjes die een scherpe puntgeveltop met hogels en traceerwerk ondersteunen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Veldkapel

Bogaert zonder nummer (Wichelen)
Veldkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, volgens literatuur ingewijd op 1 mei 1946. Sokkelkapelletje in de vorm van een gotische nis uit zandsteen met twee Ionische zuiltjes die een scherpe puntgeveltop met hogels en traceerwerk ondersteunen.