Beschermd monument

Kasteeldomein Hof ter Welle: kasteel

Beschermd monument van 12-04-1974 tot heden

ID
7789
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7789

Besluiten

Hof ter Welle en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1974  ID: 724

Beschrijving

Het kasteel Hof ter Welle is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het ‘Hof ter Welle’ is het laatste leenhof te Beveren waarvan de oude gebouwen, sommigen daterend uit de 16de eeuw, een merkwaardig geheel vormen met het omgevende landschap.”Waarden

Het Hof ter Welle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Hof ter Welle

Anna Piersdreef 1-2, Lesseliersdreef 49A (Beveren)
Kasteel aan het einde van een dreef met beuken en wilde kastanjelaars. Brede ovale omwalling waarbinnen een ruime, trapezoïdale voorkoer met schoolgebouwen en ten oosten ervan - bereikbaar langs een bakstenen brug op drie korfbogen - het kasteel op rechthoekige plattegrond.