Neoclassicistische eenheidsbebouwing: oostelijk hoekgebouw

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Kardinaal Mercierplein
Locatie Kardinaal Mercierplein 1 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/208.1
  • OA000760

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oostelijk hoekgebouw

Kardinaal Mercierplein 1, Mechelen (Antwerpen)

Twee symmetrische hoekgebouwen van respectievelijk vijf en drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met balustradebekroning.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het oostelijke hoekgebouw dat deel uitmaakt van de neoclassicistische eenheidsbebouwing van het Kardinaal Mercierplein (hoek met Graaf van Egmontstraat).

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor de huizen rond het Kardinaal Mercierplein, evenals twee daarbij aansluitende gelijke hoekhuizen respectievelijk met de Schuttersvest en de Arsenaalstraat te beschermen als monument omwille van de historische en artistieke waarde als typische voorbeelden van strenge neoclassicistische architectuur en omwille van de stedenbouwkundige inplanting als harmonisch ensemble dat een uitstekende verbinding vormt tussen het stationskwartier en de oude binnenstad.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Kardinaal Mercierplein 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.