Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein Hof ter Welle: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-04-1974 tot heden

ID
7791
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7791

Besluiten

Hof ter Welle en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1974  ID: 724

Beschrijving

De omgeving van kasteel Hof ter Welle is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het ‘Hof ter Welle’ is het laatste leenhof te Beveren waarvan de oude gebouwen, sommigen daterend uit de 16de eeuw, een merkwaardig geheel vormen met het omgevende landschap.”Waarden

De onmiddellijke omgeving van het Hof ter Welle is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Opgaande bruine beukendreef bij Hof ter Welle

Anna Piersdreef zonder nummer (Beveren)
De toegangsdreef naar het Hof ter Welle is aangeplant met bruine beuken. De lommerrijke beukendreef heeft plantafstanden van 15 meter in de rijen en 7 meter tussen de rijen. De dreef is beeldbepalend en bovendien vrij van autoverkeer.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Hof ter Welle

Anna Piersdreef 1-2, Lesseliersdreef 49A (Beveren)
Kasteel aan het einde van een dreef met beuken en wilde kastanjelaars. Brede ovale omwalling waarbinnen een ruime, trapezoïdale voorkoer met schoolgebouwen en ten oosten ervan - bereikbaar langs een bakstenen brug op drie korfbogen - het kasteel op rechthoekige plattegrond.