Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel du Louvre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77926

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk "HÔTEL DU LOUVRE", thans winkelpand. Art-decogetint breedhuis uit interbellum, gesigneerd architect A.V. Fobert (Oostende) in plint; drie en een halve bouwlaag, drie traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel du Louvre

Karel Janssenslaan 12A (Oostende)
Oorspronkelijk "HÔTEL DU LOUVRE", thans winkelpand. Art-decogetint breedhuis uit interbellum, gesigneerd architect A.V. Fobert (Oostende) in plint; drie en een halve bouwlaag, drie traveeën.