Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis der Gekroonde Hoofden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77936
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77936

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke" en heden café " 't Valkenhuis", te dateren circa 1560.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis der Gekroonde Hoofden

Burgstraat 4 (Gent)
Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke", te dateren circa 1560. Rijkelijke voorgevel met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen, vier traveeën met drie bouwlagen onder steil zadeldak, in 1917 hersteld door bouwmeester A.R. Janssens. De verdiepte boogvelden en identieke bogenrij boven de bovenvensters zijn verrijkt met medaillons die de hoofden van de Graven van Vlaanderen en hun initialen voorstellen. Deze werden vernieuwd in 1917 door Oscar Sinai en Mast en gepolychromeerd door Jan Vanden Bogaerde. Bepleisterde zijgevel in het Gewad van negen traveeën en gecementeerde achterpuntgevel. In het interieur grafsteen van een jonkvrouw (?), mogelijk uit de 15de eeuw.