Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77948
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77948

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine burgerwoning met gecementeerde lijstgevel verlevendigd met imitatiebanden. Gedenkplaat boven de deur, met inscriptie "A Edouard Fiers Statuaire 1822-1894. Georges Lapierre 1923" verwijzend naar vooroorlogs geboortehuis van de Ieperse beeldhouwer E. Fiers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Elverdingestraat 38 (Ieper)
Kleine burgerwoning met gecementeerde lijstgevel verlevendigd met imitatiebanden. Gedenkplaat boven de deur, met inscriptie "A Edouard Fiers Statuaire 1822-1894. Georges Lapierre 1923" verwijzend naar vooroorlogs geboortehuis van de Ieperse beeldhouwer E. Fiers.