Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Blueberry Hill, magazijn

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77963

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudenaardsesteenweg nr. 343. Z.g. "Blueberry Hill." Voormalig magazijn van de olieslagerij z.g. "Soetes Molen", waarna het gebouw achtereenvolgens in gebruik wordt genomen als conservenfabriek, speelgoedfabriek en weverij Polfliet (1963). In 1982 wordt een weerstation op het dak geplaatst. De oorspronkelijke oliewindmolen, wordt reeds in 1788 vermeld. Op 28 maart 1887 wordt de molen doorAanduiding van

Is de vaststelling van

Blueberry Hill, magazijn

Oudenaardsesteenweg 343 (Kortrijk)
Oudenaardsesteenweg nr. 343. Z.g. "Blueberry Hill." Voormalig magazijn van de olieslagerij z.g. "Soetes Molen", waarna het gebouw achtereenvolgens in gebruik wordt genomen als conservenfabriek, speelgoedfabriek en weverij Polfliet (1963). In 1982 wordt een weerstation op het dak geplaatst. De oorspronkelijke oliewindmolen, wordt reeds in 1788 vermeld. Op 28 maart 1887 wordt de molen door