Beschermd monument

Hoeve Hof ten Hondert: woonhuis, hofgevels van koetsgebouw en stal

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden
ID: 7797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7797

Besluiten

Hof ten Hondert en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2332

Beschrijving

De bescherming omvat het woonhuis van Hof ten Hondert en de gevels van het koetshuis en de stal die grenzen aan het binnenhof. De site van Hof ten Hondert, dit is de omwalling en het perceel binnen de omwalling, inclusief het binnenhof en de overige gevels van het koetshuis en de stal, is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van Hof ten Hondert als volgt: "het woonhuis omwille van de historische waarde als voormalig gasthuis uit het einde van 17de eeuw, met enerzijds karakteristieke van traditionele baksteenbouw met witstenen kruiskozijnen, anderzijds kenmerken van een evolutie naar de stijl uit de Lodewijk XIV-periode, door de aanwezigheid van een balusterborstwering voor het middenvenster en in pleisterwerk uitgevoerde vensteromlijstingen; eveneens omwille van de historische waarde van het interieur, namelijk twee kleine 'voutekamers', een haard in gotische en in barokstijl, en een houten trapspil met open treden.
De hofgevels van het 18de-eeuwse koetsgebouw en de stal omwille van de historische waarde door de aanwezigheid van recuperatie-elementen in witsteen, vermoedelijk afkomstig van oudere verdwenen constructies in situ, zoals een poortomlijsting met korfboog, een rondboog met negblokken en raampjes met witstenen neggen en duimen voor buitenluiken."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000805, Hof ten Hondert (VAN DEN BOSSCHE H., 1988).


Waarden

Het woonhuis, hofgevels van het 18de-eeuws koetsgebouw en de stal van het Hof ten Hondert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Hof ten Hondert

Oude Heerbaan 19 (Wetteren)
Woonhuis, hofgevels van koetsgebouw en stal, beschermd als monument, de overige gevels en bedaking van het koetsgebouw en de stal, de binnenhof met inbegrip van de omwalling beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 02.06.1988.