Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servatius met kerkhofmuur

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden
ID: 78   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78

Besluiten

Parochiekerk Sint-Servatius met kerkhofmuur, kerkhof en pastorie met pastorietuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3643

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Servatiuskerk met kerkhofmuur, maar zonder het eigenlijke kerkhof.Waarden

De Sint-Servatiuskerk met inbegrip van de kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in oorsprong gebouwd in 1496 door de toenmalige dorpsheer vormt de in bak- en natuursteen opgetrokken Sint-Servatiuskerk met haar door een sacristie (1791) en grafkapel (1855) geflankeerd driezijdig gesloten koor (1604-1617) waarop een eenbeukig, vijf traveeën diep schip (1791-1796) en een ingebouwde westtoren (1913) aansluiten een stilistisch heterogeen en architectuurhistorisch opmerkelijk geheel. Het door speklagen druk geritmeerde laatgotische koor getuigt van het lang doorleven van de gotiek op het platteland terwijl de classicistische beuk met zijn merkwaardige penantenstructuur verlevendigd met grote rondboogvensters en bakstenen panelen vooralsnog de enig bekende en bewaarde architecturale realisatie vormt van de Tiense landmeter J.H. De Brie.

artistieke waarde

de eenbeukige binnenruimte overkapt met een gedrukt tongewelf en geritmeerd door een klassieke pilasterstelling met zwaar geprofileerde kroonlijst frappeert door een zeer verzorgde en rijke meubilering, voornamelijk uit de 18de en 19de eeuw, en getuigt van het mecenaat van de dorpsheren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Servaas

Kersbeek-Dorp 5 (Kortenaken)
Kerk met gotisch koor met steunberen, einde 16de eeuw opgetrokken uit baksteen met zandstenen speklagen. Noordoostelijke sacristie uit de tweede helft van de 18de eeuw. Neoclassicistische toren en éénbeukige ruimte. Neogotische zuidoostelijke sacristie.