Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wetteren
Deelgemeente Wetteren
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat zonder nummer (Wetteren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42025/111.1
  • OO002280

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Kattestraat zonder nummer, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Dorpspomp of fonteinpomp met aan weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse empire fonteinpomp, ontworpen door Jean-Baptiste Dubois en de flankerende muurpartijen. Aan de andere zijde van de muur bevindt zich de als dorpsgezicht beschermde dekenijtuin.

Waarden

De fontein met te weerszijden aansluitende muurgedeelten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als kalkstenen fontein, geplaatst in het begin van de 19de eeuw, opgesteld in een portiek met rondboognis en pilasters, met rusticablokken in gepleisterde baksteen en met aan weerszijden aansluitende recht afgedekte muurgedeelten.

volkskundige waarde

als waterput, gevoed door een bron, waar de omwonenden van oudsher water putten om dit onder meer tegen koorts aan te wenden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.