Beschermd monument

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Beschermd monument van tot heden

ID
7803
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7803

Besluiten

Fontein, woning met kruis en dekenij: tuin met muur en fonteinportiek
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2804

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse empire fonteinpomp, ontworpen door Jean-Baptiste Dubois en de flankerende muurpartijen. Aan de andere zijde van de muur bevindt zich de als dorpsgezicht beschermde dekenijtuin.Waarden

De fontein met te weerszijden aansluitende muurgedeelten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

als waterput, gevoed door een bron, waar de omwonenden van oudsher water putten om dit onder meer tegen koorts aan te wenden.

historische waarde

als kalkstenen fontein, geplaatst in het begin van de 19de eeuw, opgesteld in een portiek met rondboognis en pilasters, met rusticablokken in gepleisterde baksteen en met aan weerszijden aansluitende recht afgedekte muurgedeelten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Kattestraat zonder nummer (Wetteren)
Empirepomp uit het begin van de 19de eeuw naar ontwerp van architect J. B. Dubois en geplaatst in een gepleisterde en witgeschilderde portiek op arduinen plint. Omlijste rondboognis onder boog op pilasters met spiegels, geflankeerd door gepleisterde rusticablokken. Aan weerszij geflankeerd door lagere muurtjes, rechts met deurtje naar de tuin van de dekenij.