Beschermd monument

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden
ID: 7803   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7803

Besluiten

Fontein, woning met kruis en dekenij: tuin met muur en fonteinportiek
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2804

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse empire fonteinpomp, ontworpen door Jean-Baptiste Dubois en de flankerende muurpartijen. Aan de andere zijde van de muur bevindt zich de als dorpsgezicht beschermde dekenijtuin.


Waarden

De fontein met te weerszijden aansluitende muurgedeelten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

als waterput, gevoed door een bron, waar de omwonenden van oudsher water putten om dit onder meer tegen koorts aan te wenden.

historische waarde

als kalkstenen fontein, geplaatst in het begin van de 19de eeuw, opgesteld in een portiek met rondboognis en pilasters, met rusticablokken in gepleisterde baksteen en met aan weerszijden aansluitende recht afgedekte muurgedeelten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Kattestraat zonder nummer (Wetteren)
Dorpspomp of fonteinpomp met aan weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.