Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beeldbepalend burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 78047   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78047

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en bijgebouwen

Lievekaai 1, Sint-Widostraat 14, 16, 18, 20 (Gent)
Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.