Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beeldbepalend burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 78047   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78047

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en bijgebouwen

Lievekaai 1, Sint-Widostraat 14-20 (Gent)
Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.