Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Ernest Bastin

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID
781
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/781

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5140

Beschrijving

Het oorlogsmonument ontworpen door Ernest Bastin, gelegen aan de Waversebaan te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken aan de Waversebaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

opgericht in 1919 als eerbetoon aan de militairen en onschuldig gevallen burgerslachtoffers tijdens de Augustusdagen van 1914, en bij uitbreiding tevens ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de Leuvense en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

naar ontwerp van Ernest Bastin (°1863) opgericht standbeeld, 'De verdediging van het vaandel' genaamd en realistisch voorgesteld door een in brons gegoten, oprukkende soldaat met vaandel aan de linkerzij. Hij vormt een symbool voor moed, zelfopoffering en vaderland, en het geheel is geplaatst op een hoge hardstenen sokkel die voorzien is van verheerlijkende opschriften, de namen van de gesneuvelden en een decoratie van afhangende festoenen, eiken- en lauriertakken. Door zijn centrale inplanting op het plein voor de Sint-Lambertuskerk is het monument bovendien sterk beeldbepalend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Waversebaan zonder nummer (Leuven)
In een plantsoen gelegen oorlogsgedenkteken, in de vorm van een standbeeld, voorstellende een soldaat geplaatst op een hoge hardstenen sokkel, opgericht in 1919 naar ontwerp van Ernest Bastin.