Beschermd monument

Boerenkrijgmonument

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden
ID: 7810   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7810

Besluiten

Boerenkrijgmonument met omringend hekwerk
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2014  ID: 5470

Beschrijving

Het boerenkrijgmonument is beschermd als monument.Waarden

Het boerenkrijgmonument met omringend hekwerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het Boerenkrijgmonument te Overmare werd in 1898 opgericht naar ontwerp van kunstenaar Aloïs De Beule ter herdenking van 100 jaar Boerenkrijg, een historisch gebeuren dat rond de eeuwwisseling veelvuldig door festiviteiten en plaatsing van gedenktekens in Vlaanderen herdacht werd. Het monument te Overmare verbeeldt de 'Triomf van het begin van de strijd' naar analogie van de start van de Boerenkrijg in de gemeente op 12 oktober 1798 en vormt een thematisch geheel met het monument te Mol dat het gebroken verzet visualiseert. Ontworpen in opdracht van de katholieke burgerij is het Boerenkrijgmonument exemplarisch voor de 19de-eeuwse geromantiseerde voorstelling van de opstand van de 'Vlaamse religieuze plattelandsbevolking' tegen de Franse bezetter, kaderend binnen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en het katholiek reveil op het einde van de 19de eeuw in de gelovige landelijke dorpen.

artistieke waarde

Het Boerenkrijgmonument bestaande uit een zeer kwaliteitsvolle figuratieve bronzen beeldengroep op een hoog hardstenen voetstuk met omringend siersmeedwerk, getuigt van een grote articiteit. Het monument is uitermate representatief voor het artistiek vakmanschap van Aloïs De Beule (1861-1935) die zijn naambekendheid en doorbraak als monumentaal beeldhouwer dankte aan de creatie van de Boerenkrijgmonumenten in 1898 te Mol en Overmere. Met deze ontwerpen nam hij duidelijk afstand van zijn neogotische vorming aan de Sint-Lucasschool te Gent. Het standbeeld te Overmere is daarenboven het tweede oudste van de in totaal 42 door hem gerealiseerde herdenkingstekens.

sociaal-culturele waarde

De inplanting van het Boerenkrijgmonument op het voorplein van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, volgens de overlevering de plaats waar de Boerenkrijg op 12 oktober 1798 begon, is sociaal-cultureel belangwekkend. Gelegen tegenover het voormalige Verviershuis aan het kruispunt Baron Tibbautstraat en Kerkstraat, onderdeel van de belangrijke steenweg Gent-Dendermonde en deze leidende naar Lokeren, markeert het beeldbepalende monument de historische dorpskern van Overmare en neemt het een prominente plaats in binnen het gemeentelijk weefsel. De jaarlijkse herdenkingsevenementen alsook de oprichting van het Museum Donkmeer, deels gewijd aan de Boerenkrijg, onderstreept de maatschappelijke betekenis van dit volksverzet in 1798 voor de dorpsgemeenschap van Overmere en Berlare.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenkrijgmonument

Baron Tibbautstraat zonder nummer (Berlare)
Het Boerenkrijgmonument te Overmere werd in 1898 opgericht naar ontwerp van kunstenaar Aloïs De Beule ter herdenking van 100 jaar Boerenkrijg.