Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Moederhuis Koningin Astrid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 78109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78109

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "COO Moederhuis Koningin Astrid", thans administratief centrum van het OCMW. Voormalige kraaminrichting ingeplant op een perceel achter het hospitaal van Hamme, heden het Fabiolaziekenhuis dat deel uitmaakt van het AZ Nicolaas en toegankelijk is via de Hospitaalstraat nummer 24.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Moederhuis Koningin Astrid

Damputstraat 39, Hospitaalstraat 24, 24A (Hamme)
De nieuwe materniteit werd in 1952 gebouwd op de plaats van de vroegere hospitaalboerderij naar een ontwerp van architect Emiel Van Couwenberghe en uitgevoerd door aannemer Emiel Bogaert.