Beschermd monument

Burgerhuis met tuin en koetshuis

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden
ID: 7813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7813

Besluiten

Burgerhuis met tuin en koetshuis
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4830

Beschrijving

Het burgerhuis is met inbegrip van de tuin en het koetshuis beschermd als monument.


Waarden

Burgerhuis met tuin en koetshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De burgerwoning in het dorpscentrum van Assenede is een boeiend studieobject voor de evolutie van de privé-architectuur van de laatste eeuwen. Het dubbelhuis met huidige art-decogetinte voorgevel laat in zijn structuur, interieur en achtergevel een bouwgeschiedenis aflezen die minstens opklimt tot de 16de eeuw. Ook iconografisch materiaal toont de vroegere bouwfasen en archivalia bewijzen dat de woning zeker van in de 17de eeuw bewoond werd door lokale notabelen, een griffier, notarissen, burgemeesters, een brouwer.
De zware moerbalken met opgenagelde versierde sloffen op zandstenen consoles in de voorkamer zijn zeldzame getuigen van de 16de-eeuwse woningbouw. De ruime vroeg-18de-eeuwse woonkelder met kenmerkende gedrukte tongewelven en nog authentieke aankleding met grote betegelde haard geflankeerd door houten lambrisering met ingewerkte kastjes en de hardstenen gootsteen met armpomp is een uitzonderlijk goed bewaarde leefruimte en is exemplarisch voor de vroegere wooncultuur.
De binnentuin met 19de-eeuws gebouwtje en het koetshuis met zijn behouden structuur en paardenstal zijn waardevolle architectuurelementen uit de tijd die wijzen op het belang van de dorpswoning en er inherent deel van uitmaken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Hoogstraat 6 (Assenede)
Burgerhuis met oudere kern mogelijk van twee kleine huizen, thans een dubbelhuis met gecementeerde, art-decogetinte voorgevel uit de jaren 1920, naar verluidt naar ontwerp van architect Leon De Schilder ter vervanging van een sobere bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met geaccentueerde arduinen 18de-eeuwse spiegelboogdeur, gekend door oude prentbriefkaarten.