Beschermd monument

Woning Piers

Beschermd monument van 19-11-1974 tot heden
ID: 7814   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7814

Besluiten

Woning Piers
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1974  ID: 790

Beschrijving

De woning Piers is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Dit herenhuis in de Franse bouwstijl, daterende uit de 16de en 17de eeuw, is historisch en architectonisch één van de merkwaardigste gebouwen van de gemeente. Het vredegerecht werd er in ondergebracht.”Waarden

Het huis Piers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Piers

Vrasenestraat 62 (Beveren)
Alleenstaand herenhuis in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur uit de 17de eeuw, doch met 19de-eeuwse aanpassingen voornamelijk wat de vensters betreft.