Hooghuis

Beschermd monument van 16-06-1978 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Doel
Straat Hooghuisstraat
Locatie Hooghuisstraat 8 (Beveren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46003/114.1
  • 4.01/46003/146.1
  • OO000494

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hooghuis

Hooghuisstraat 8, Beveren (Oost-Vlaanderen)

Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw; twee en een halve bouwlaag onder licht geknikt schilddak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 17de eeuw (baksteen klein formaat 19 x 9 x 5). Voornaamste gevel naar het zuiden gericht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Hooghuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "Omwille van zijn unieke positie – er zijn in het Waasland weinig of geen zulke grote huizen in traditionele stijl – en omwille van zijn esthetische waarde – zowel binnenin als buiten – verdient het Hooghuis te Doel als monument beschermd te worden.”

Waarden

Het Hooghuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.