Beschermd monument

Hooghuis

Beschermd monument van 16-06-1978 tot heden
ID: 7815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7815

Besluiten

Hooghuis
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1978  ID: 1201

Beschrijving

Het Hooghuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "Omwille van zijn unieke positie – er zijn in het Waasland weinig of geen zulke grote huizen in traditionele stijl – en omwille van zijn esthetische waarde – zowel binnenin als buiten – verdient het Hooghuis te Doel als monument beschermd te worden.”Waarden

Het Hooghuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hooghuis

Hooghuisstraat 8 (Beveren)
Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw; twee en een halve bouwlaag onder licht geknikt schilddak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 17de eeuw (baksteen klein formaat 19 x 9 x 5). Voornaamste gevel naar het zuiden gericht.