Beschermd monument

Sint-Jozefkapel

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden

ID
7816
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7816

Besluiten

Sint-Jozefkapel met Sint-Jozefbeeld en voortuintje
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2014  ID: 5469

Beschrijving

De Sint-Jozefkapel is, inclusief het Sint-Jozefbeeld en het bijhorend voortuintje beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jozefkapel met Sint-Jozefbeeld en bijhorend voortuintje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Sint-Jozefkapel van 1933 is architectuurhistorisch representatief en zeer herkenbaar voor landelijke religieuze architectuur in art decostijl. Als grote wegkapel opgetrokken in opdracht van de brouwersfamilie Steeman-Baeten die binnen de dorpsgemeenschap van Overmere een belangrijke sociale positie innam. Ontworpen als totaalproject door de gekende Gentse architect Adrien Bressers, gelieerd aan het gerenommeerde bureau Bressers-Bianchaert, in een hem typerende art decostijl. Gekenmerkt door decoratief uitgewerkt baksteenmetselwerk met accentuerende lintvoegen, gestileerde op elkaar afgestemde binnen- en buitenafwerking met afgeschuinde en boogvormige decoratieve elementen, uitgevoerd in kwalitatieve materialen.

artistieke waarde

De Sint-Jozefkapel is door de gekende Gentse architect Adrien Bressers, gelieerd aan het gerenommeerde bureau Bressers-Bianchaert, ontworpen als totaalproject in een hem typerende art decostijl en binnen zijn oeuvre geldend als een zeer zeldzaam voorbeeld van dit type architectuur. De kapel getuigt van een hoge authenticiteitswaarde bepaald door het ongewijzigde voorkomen dat nog volledig aan het ontwerp van architect Bressers beantwoordt. De aanwezigheid van de oorspronkelijke kwaliteitsvolle binnendecoratie, zoals decoratieve tegelvloer, wandschildering met sjabloonmotief, opschriften en gedenksteen, kalkzandstenen altaar met Sint-Jozefbeeld gesigneerd Bressers - Gent, figuratieve glasramen met afbeelding van Sint-Jozef en gestileerde voorstellingen en dergelijke verhoogt de artistieke en interieurhistorische waarde van deze devotiekapel nog.

volkskundige waarde

De Sint-Jozefkapel heeft een grote volkskundige waarde als getuige van een vroegere intense volksdevotie in Overmere en van de religieuze beleving van de opdrachtgevers. Speciaal opgericht als onderdeel van de processie-ommegang die ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming uitging op 15 augustus en waarbij de kapel met voorplein fungeerde als tussentijdse rustplaats waar het Eucharistisch Lof gehouden werd. De toewijding van de kapel aan Sint-Jozef patroon van Belgiƫ, die slechts zelden als patroonheilige van een stichting, kerk of kapel werd aangeduid, maakt dit gebedshuis uitzonderlijk. Het eveneens door architect Bressers ontworpen bijhorende gepolychromeerde Sint-Jozefbeeld is representatief voor de gebruikelijke voorstelling van deze heilige en is een authentiek relict van religieuze volkskunst.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jozefkapel

Schoolstraat zonder nummer (Berlare)
De Sint-Jozefkapel werd in 1933 gebouwd in opdracht van het echtpaar Steeman-Baeten in art-decostijl naar ontwerp van Adrien Bressers. Het betreft een kapel op een rechthoekig grondplan met vlakke sluiting, onder een steil zadeldak met rode leipannen. Opmerkelijk metselwerk met blokverband van uitsluitend strekken recht boven elkaar.