Sint-Annakapel

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Berlare
Deelgemeente Berlare
Straat Sint Annaplein
Locatie Sint Annaplein (Berlare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42003/132.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Annakapel

Sint Annaplein zonder nummer, Berlare (Oost-Vlaanderen)

De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel.

Beschrijving

De Sint-Annakapel is, inclusief het Sint-Anna ten Drieënbeeld en omringend perk met bidbank, beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Annakapel met met Sint-Anna ten Drieënbeeld en omringend perk met bidbank is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel die op cartografische bronnen uit de tweede helft van de 18de eeuw staat aangegeven.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
Cultuurhistorisch vertegenwoordigt deze wegkapel de sinds de middeleeuwen in Europa wijd verspreide cultus van Sint-Anna. Het Sint-Anna ten Drieënbeeld uit de 16de eeuw in de kapel beantwoordt iconografisch aan een specifiek afbeeldingstype van de heilige uit die tijd.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
De neogotische wegkapel in bak- en hardsteenbouw is typologisch en stilistisch een authentiek, representatief en kwaliteitsvol voorbeeld van klein onroerend religieus erfgoed in neogotisch bouwstijl uit het begin van de 20ste eeuw. De oorspronkelijke polychrome decoratieve tegelvloer en het gemetste altaar bleven behouden.

artistieke waarde

Het polychrome eikenhouten beeld van Sint-Anna ten Drieën uit de 16de eeuw is een zeldzaam authentiek exemplaar van maniëristische religieuze beeldhouwkunst en getuigt van artistiek vakmanschap.

volkskundige waarde

De nog in gebruik zijnde Sint-Annakapel illustreert de hier lang doorlevende devotie tot de Heilige Anna. De bidbank voor de kapel met opschrift en banderol met aanroeping van de heilige binnen de kapel getuigen van de volkse devotionele gebedsgebruiken. Naar veel voorkomend traditioneel gebruik is de kapel gelegen aan een kruispunt van wegen, omringd door een verhard pad en vergezeld van bomen die de kapel op het plein markeren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.