Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis IJzerwinkel Raepsaet

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78211
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78211

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met laat-gotische trapgevel (9 trappen en topstuk) opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern. Gerestaureerd na de Eerste WereldoorlogAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis IJzerwinkel Raepsaet

Krekelput 11 (Oudenaarde)
Diephuis met laatgotische trapgevel met 9 trappen en topstuk, opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern en gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog. Achterhuis op vierkante plattegrond met drie traveeën en drie bouwlagen hoog afgedekt met schilddak, vermoedelijk in kern een typische zaalbouw van een romaans steen van twee bouwlagen opklimmend tot de 13de eeuw.