Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleuterschool naar ontwerp van R. Delgutte

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78217
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78217

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige, nu sterk vervallen kleuterschool. Gebouwd in 1936 in opdracht "La société des Oeuvres paroissiales Sint Hermès" naar ontwerp van R. Delgutte. Baksteenbouw onder platte daken met volumespel eigen aan de nieuwe zakelijkheid.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kleuterschool naar ontwerp van R. Delgutte

Opgeëistenstraat 62 (Ronse)
Voormalige, nu sterk vervallen kleuterschool. Gebouwd in 1936 in opdracht "La société des Oeuvres paroissiales Sint Hermès" naar ontwerp van R. Delgutte. Baksteenbouw onder platte daken met volumespel eigen aan de nieuwe zakelijkheid.