Beschermd monument

Gemeentehuis Wetteren

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden
ID: 7825   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7825

Besluiten

Gemeentehuis van Wetteren
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3478

Beschrijving

De bescherming omvat het eclectische 19de-eeuwse gemeentehuis van Wetteren.Waarden

Het 19de-eeuws gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als gemeentehuis ontworpen gebouw van 1870-73 voor de opbloeiende industriegemeente Wetteren waarbij vooral het representatieve karakter benadrukt wordt door het teruggrijpen naar een historiserende vormentaal;
als architectuurhistorisch belangrijk voorbeeld van een gemeentehuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met stedelijke allure in een voor die tijd in onze streken vrij uitzonderlijke eclectische, classiciserende stijl met neorenaissance en neobarokke elementen in tegenstelling tot de toen gangbare neogotische of neo-Vlaamserenaissancestijl

artistieke waarde

als gemeentehuis van 1870-73 naar een ontwerp van de Gentse architect Ferdinand De Noyette en uitgevoerd door zijn broer architect Modeste De Noyette in een voor hen vrij ongebruikelijke, opmerkelijke eclectische, voornamelijk classiciserende stijl met sterk symmetrisch opgestelde lijstgevels met hiërarchiserende opbouwen kenmerkende neorenaissance en neobarokke ornamenten als pilasters, frontons, kariatiden en hermen, guirlandes, balusters en attieken;
als voorbeeld van een uniek en grotendeels authentiek neoclassicistisch interieur met behouden klassieke plattegrond en rijkelijke stucdecoratie: de centrale vestibule op de verhoogde begane grond en bovenverdieping met opmerkelijke galerij met hermen en spiegelgewelf op steekkappen, de vroegere audiëntiezaal van het Vredegerecht met gedrukt tongewelf en cassettenplafond op de verhoogde begane grond achteraan en de gevelbrede feestzaal met indrukwekkend spiegelgewelf op steekkappen gedragen door rijkelijk gedecoreerde zuilen en met stuc versierd hoofdgestel op de bovenverdieping.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Wetteren

Markt 1 (Wetteren)
Het voorontwerp voor een nieuw gemeentehuis en vredegerecht van de Gentse architect Ferdinand De Noyette genoot de voorkeur van de Raad en op 9 juni 1870 kreeg hij opdracht de definitieve plannen uit te voeren.