Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk van 1922 ontworpen door Fernand De Ruddere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 78262   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78262

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tuinwijk ten noordwesten van het historische stadscentrum ingeplant tussen Noordlaan en Bijlokestraat, omvattende de Donckstraat (nummers 62-92), Nieuwburcht (nummers 2-8) en Tuinwijk (nummers 1-21, 2-12, 16-32 en 25-31).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuinwijk van 1922 ontworpen door Fernand De Ruddere

Donckstraat 62-92, Nieuwburcht 2-8, Tuinwijk 1-12, 13-21, 16-32 en 25-31 (Dendermonde)
Tuinwijk ten noordwesten van het historische stadscentrum ingeplant tussen Noordlaan en Bijlokestraat, omvattende de Donckstraat (nummers 62-92), Nieuwburcht (nummers 2-8) en Tuinwijk (nummers 1-21, 2-12, 16-32 en 25-31).