Oorlogsmonument ontworpen door Louis Jotthier

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Heverlee
Straat Nieuwe Kerkhofdreef
Locatie Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/439.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsgedenkteken op stedelijke begraafplaats

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gedenkteken te midden een rond plantsoen, en opgevat als een licht conische en massieve pseudo-obelisk, gesigneerd L.JOTTHIER en ingewijd in 1924.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument met onderliggende crypte ontworpen Louis Jotthier (1866-1934), gelegen op de stedelijke begraafplaats van Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Het oorlogsgedenkteken op de Stedelijke Begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in 1924 geconstrueerde crypte met oorlogsgedenkteken, respectievelijk als laatste rustplaats voor 200 gesneuvelden en als eerbetoon aan de talrijke militairen en onschuldig gevallen burgerslachtoffers tijdens de Augustusdagen van 1914 en de daaropvolgende oorlogsjaren, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de Leuvense en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

omwille van de combinatie met een grafkelder vormt dit een typologisch interessant oorlogsgedenkteken, in 1924 door beeldhouwer Louis Jotthier (1866-1934) ontworpen. Het is centraal in een rond plantsoen gelegen en opgetrokken in Euvillesteen in de vorm van een pseudo-obelisk met hoge basis en op de licht-konische zijden taferelen in half- en hoogreliëf, kwaliteitsvol en realistisch uitgewerkt, de hulde aan de slachtoffers, het leven aan het front en de brand van Leuven verbeeldend, en symbool voor moed, zelfopoffering en overwinning.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.