Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
78319
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78319

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Complexe villa gelegen in een ruime tuin met eenvoudig ijzeren straathek en horend bij de voormalige houtzagerij en schrijnwerkerij "Baeyens".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Kapelstraat 28 (Temse)
Complexe villa gelegen in een ruime tuin met eenvoudig ijzeren straathek en horend bij de voormalige houtzagerij en schrijnwerkerij Baeyens. Speelse baksteenarchitectuur van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), uit de eerste helft van de 20ste eeuw.