Beschermd monument

Herenhoeve met inboedel maalderij en smidse

Beschermd monument van 22-09-1982 tot heden
ID: 7834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7834

Besluiten

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1828

Beschrijving

De herenhoeve, met de gehele inboedel van de maalderij en de smidse, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als voorbeeld van een herenhoeve uit 1851 op L-vormige plattegrond met bijhorende maalderij, schrijnwerkerij en machinekamer met monocylindrische dieselmotor (Otto Deutz, nr. 82 668). Tot de inboedel behoren: monocylindrische dieselmotor, Otto Deutz (nr. 82 668) en toebehoren; de smidse.”Waarden

De herenhoeve, met de gehele inboedel van de zijvleugel (maalderij) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve

Belgische Dreef 5, 6, 7, 7A, 8, zonder nummer (Beveren)
Gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in 1851 door hertog Prosper van Arenberg na de indijking van de polder en bestaande uit woonhuis met haaks erop aangebouwd bedrijfsgebouw en twee grote langsschuren symmetrisch tegenover elkaar.