Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Cleye

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
78367
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78367

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mooie en ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) rondom een gekasseid erf met kleine mestvaalt. Groot poortgebouw onder afgewolfd dak ten oosten, poort in arduinen korfboogomlijsting tussen twee blinde korfboogvelden aan straatzijde (letters AMR in sluitsteen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Cleye

Holstraat 1 (Ninove)
Pachthoeve, bekend sinds 832 als Loets; oorspronkelijk eigendom van de abdij van Ninove. Huidige hoeve dateert van 1778 of 1742 met enkele latere aanpassingen. Ruime gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken rondom een gekasseid erf met kleine mestvaalt. Groot poortgebouw onder afgewolfd dak ten oosten, poort in arduinen korfboogomlijsting tussen twee blinde korfboogvelden aan straatzijde. 19de-eeuws wagenhuis en bakhuisje ten oosten.