Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jozef: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 7837   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7837

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Jozefkerk. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12/10/1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.Waarden

Het orgel in de Sint-Jozefkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Jozef

Bogaardenstraat 72 (Leuven)
Moderne kerk, volgens de bouwvergunning van 1973 als liturgisch en catechetisch centrum ontworpen door architect V. Broos.