Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 7839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7839

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Pieterskerk te Meensel-Kiezegem. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.


Waarden

Het orgel in de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 2A (Tielt-Winge)
Het oudste gedeelte is het polygonale koor in een gotische stijl van circa 1600, westonderbouw van de toren uit eind 18de eeuw en de neogotische beuken van 1856, in de kerk een orgel van 1870.