Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1982 tot heden
ID: 7840   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7840

Besluiten

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1828

Beschrijving

Het Groothof, de Prosperhoeve en de herenhoeve met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als nederzetting van 1851, ingeplant na de indijking van de polder op initiatief van de hertog van Arenberg.”Waarden

Het Groothof, de Prosperhoeve en de herenhoeve met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve

Belgische Dreef 5, 6, 7, 7A, 8, zonder nummer (Beveren)
Gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in 1851 door hertog Prosper van Arenberg na de indijking van de polder en bestaande uit woonhuis met haaks erop aangebouwd bedrijfsgebouw en twee grote langsschuren symmetrisch tegenover elkaar.