Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kattebergmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 78490   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78490

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Doornikserijksweg z.nr. (recht tegenover nr. 155) Voormalige Korenmolen, gelegen op de Katteberg, z.g. "KATTEBERGMOLEN" uit 1780. Molenhuis gesloopt in 1952 voor geplande (niet uitgevoerde) wegverbreding. Voorheen, standaardmolen op torenkot. Thans is enkel het voetstuk bewaard. DEVLIEGHER L., Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, De molens van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 27Aanduiding van

Is de vaststelling van

Houten windmolen Kattebergmolen

Doornikserijksweg 155A (Kortrijk)
Bewaard rond torenkot van de in 1952 grotendeels gesloopte houten staakmolen Kattebergmolen of Lonckes molen. Dit molenrestant is gelegen op de heuvel “Katteberg”, ten oosten van de gewestweg Kortrijk-Doornik. De vroegere koren- en oliemolen op molenberg stond op een hoogte van 62,5 meter en kon dus genieten van een zeer goede windvang.