Beschermd monument

Villa Fontaine met tuin

Beschermd monument van 17-07-2013 tot heden
ID: 785   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/785

Besluiten

Villa Fontaine, tuinpaviljoen en geheel van Erasme Ruelensvest en Leo Dartelaan
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2013  ID: 5201

Beschrijving

Villa Fontaine met tuin, tuinmuur, houten hek, garages en serre te Leuven, is beschermd als monument.


Waarden

'Villa Fontaine' met inbegrip van de omringende tuin, tuinmuur, houten hek, garages en serre is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Door haar afwijkende bouwtypologie, hoekligging en specifieke inplanting in een groene omkadering hebben villa Fontaine en de omringende ommuurde tuin een belangrijke contextuele waarde, met name als overgangsschakel en bindelement tussen de typische vestbebouwing aan de Erasme Ruslensvest en het overheersende open en groene karakter van de deels vrijstaande, deels aaneengesloten burgerwoningen met voortuintjes aan de Leo Dartelaan. Aldus vormen de villa en de omringende tuin een quasi gaaf bewaard, authentiek en zeldzaam ensemble binnen het geheel van de vestbebouwing te Leuven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Villa Fontaine is gelegen in een ruime ommuurde stadstuin en werd in 1926 naar ontwerp van ingenieur-architect Emile Goethals (1886-1951) opgetrokken in beton, baksteen en witte similsteen en vormt met haar karakteristieke volumetrie, tussen aandaken gevat zadeldak, vooruitspringend deurrisaliet en vensters met kleinhoutverdeling, een typische en goed bewaarde exponent van een neotraditionele, op landelijke voorbeelden geïnspireerde villa. Tevens ook de enige gekende villa met omringende tuin in het ruime oeuvre van de architect te Vlaams-Brabant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Fontaine met tuin

Erasme Ruelensvest 155 (Leuven)
Vrijstaande neotraditionele villa gebouwd in 1926-1927 en ontworpen door de Leuvense ingenieur- architect Emile Goethals, gelegen in een ruime ommuurde tuin met serre.