Beschermde archeologische site

Site van Sinte Gitter

Beschermde archeologische site van 09-02-2015 tot heden

ID: 7850   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7850

Besluiten

Site van Sinte Gitter
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2015  ID: 5666

Beschrijving

De site van Sinte Gitter omvat de archeologische relicten van de Sint-Gertrudiskerk, de mottes met opperhof en neerhof Tombe van Pepijn en de Hunsberg en een bewoningszone, alles op zijn minst teruggaand tot de vroege middeleeuwen.Waarden

De site van Sinte Gitter is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

De combinatie en goede bewaringstoestand van verschillende structuurbepalende elementen die een hele bewoningsevolutie met belangrijke historische achtergrond weerspiegelen, meer in het bijzonder de relicten van een vroegmiddeleeuws elitair grafveld met bijhorende kapel die later evolueerde van eigenkerk tot parochiekerk met kerkhof, de bijhorende nederzettingssporen van vroege tot late middeleeuwen, de dubbele mottes Tombe van Pepijn en Hunsberg met hun omgrachting, voorhof en neerhof, de natuurlijke omkadering van de oorspronkelijke Sint-Geertruienbornbeek met dalverloop, de relicten van een geïntegreerd landschapsgebruik zoals de talrijke steilranden/graften en tenslotte de aloude weginfrastructuur ('holle weg') waarlangs zich bewoning ontwikkelde geven deze site een belangrijke wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde . Deze elementen bieden sleutels tot een betere kennis van de vroegmiddeleeuwse archeologie, de christianisatie van onze gewesten, de evolutie van de mottes als versterkingen en machtssymbolen en de evolutie van nederzettingssystemen en het landschapsgebruik. De site is een belangrijke archeologische en historische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

De combinatie en goede bewaringstoestand van verschillende structuurbepalende elementen die een hele bewoningsevolutie met belangrijke historische achtergrond weerspiegelen, meer in het bijzonder de relicten van een vroegmiddeleeuws elitair grafveld met bijhorende kapel die later evolueerde van eigenkerk tot parochiekerk met kerkhof, de bijhorende nederzettingssporen van vroege tot late middeleeuwen, de dubbele mottes Tombe van Pepijn en Hunsberg met hun omgrachting, voorhof en neerhof, de natuurlijke omkadering van de oorspronkelijke Sint-Geertruienbornbeek met dalverloop, de relicten van een geïntegreerd landschapsgebruik zoals de talrijke steilranden/graften en tenslotte de aloude weginfrastructuur ('holle weg') waarlangs zich bewoning ontwikkelde geven deze site een belangrijke wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde . Deze elementen bieden sleutels tot een betere kennis van de vroegmiddeleeuwse archeologie, de christianisatie van onze gewesten, de evolutie van de mottes als versterkingen en machtssymbolen en de evolutie van nederzettingssystemen en het landschapsgebruik. De site is een belangrijke archeologische en historische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Site van Sinte Gitter

St.-Gertrudisstraat, St.-Gittersplein, Wingbergstraat (Landen)
De site van Sinte Gitter omvat de archeologische relicten van de Sint-Gertrudiskerk, de mottes met opperhof en neerhof Tombe van Pepijn en de Hunsberg en een bewoningszone, alles op zijn minst teruggaand tot de vroege middeleeuwen.