Beschermd monument

Woning Chantren

Beschermd monument van 14-01-2015 tot heden

ID: 7854   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7854

Besluiten

Woning Chantren
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 14-01-2015  ID: 5659

Beschrijving

Deze bescherming betreft de woning Chantren (volledig perceel waarop de woning gelegen is).Waarden

Woning Chantren of Vire-Vent is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De woning Chantren werd tussen 1949 en 1950 gerealiseerd naar ontwerp van Jean-Pierre Blondel. Blondel studeerde af aan La Cambre, le Bauhaus Belge, in het naoorlogse België de referentie voor de moderne beweging in de architectuur. Reeds tijdens zijn studies begeesterd door de moderne architectuur, zal hij nooit compromissen sluiten en van in zijn vroegste werken steeds resoluut voor een vooruitstrevende vormgeving kiezen. Hij wordt, samen met Odette Filippene en Lucien-Jacques Baucher, met wie hij vanaf 1953 geassocieerd was, zowel door eigentijdse als hedendaagse architectuurcritici gerekend tot de beste architecten van de naoorlogse generatie in ons land. Jean-Pierre Blondel hoort thuis binnen de groep vooruitstrevende architecten die, onder invloed van Alvar Aalto, zou afwijken van het rigide, functionalistische modernisme en die zou evolueren tot een warme, organische architectuur.
De woning Chantren is de eerste privéwoning die door Jean-Pierre Blondel wordt ontworpen. In dit jeugdwerk, een eenvoudige, moderne landelijke woning, vrij van alle anekdotiek, vinden we reeds een aantal van de principes terug die het latere werk van de architect, tijdens de samenwerking met Odette Filippene en Lucien-Jacques Baucher zullen kenmerken. De woning Chantren werd ook internationaal opgemerkt, met name door het toonaangevende Franse tijdschrift L'architecture d'Aujour'hui, wat een zeldzaamheid is voor een Belgisch architectuurontwerp in deze periode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Chantren

Heidedreef 46 (Linkebeek)
Modernistische woning van 1947 naar ontwerp van J. P. Blondel, twee bouwlagen op een rechthoekig grondplan met een garage van één bouwlaag in een afzonderlijk volume, met elkaar verbonden door een opengewerkte houten luifel.