Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 78544   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78544

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij arbeidershuizen uit de jaren 1930 met overwegend diephuisjes van twee traveeën onder geknikte zadeldaken met overstekend dakschild. Opgerokken in lichte baksteen, verlevendigd met gestreepte ontlastingsboogjes en sierankers op de borstwering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Eendrachtstraat 8-20 (Assenede)
Rij arbeidershuizen uit de jaren 1930 met overwegend diephuisjes van twee traveeën onder geknikte zadeldaken met overstekend dakschild, opgetrokken in lichte baksteen en verlevendigd met gestreepte ontlastingsboogjes en sierankers op de borstwering.