Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Kornelis

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID: 7859   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7859

Besluiten

Parochiekerk Sint-Kornelis, kerkhofmuur, toegangspilonen, pastorie, klooster: oude delen en hun omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 11-05-1983  ID: 1918

Beschrijving

De bescherming omvat het exterieur en interieur van de Sint-Korneliskerk. De omgeving met onder meer de kerk, pastorie en klooster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Korneliskerk als volgt: "als in kern romaans-vroeggotische kerk (middenbeuk) met 18de-eeuwse verbouwingen en uitbreidingen (onder meer zijbeuken onder gemeenschappelijk dak met hoofdbeuk, westtoren, koor)."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De Sint-Korneliskerk (exterieur en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)
Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, meermaals uitgebreid en gewijzigd. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.