Parochiekerk Sint-Kornelis

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Kornelis-Horebeke
Straat Sint-Kornelisplein
Locatie Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45062/106.1
  • 4.01/45062/145.1
  • OO001630

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer, Horebeke (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, in de 16de eeuw uitgebreid met transept. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.

Beschrijving

De bescherming omvat het exterieur en interieur van de Sint-Korneliskerk. De omgeving met onder meer de kerk, pastorie en klooster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Korneliskerk als volgt: "als in kern romaans-vroeggotische kerk (middenbeuk) met 18de-eeuwse verbouwingen en uitbreidingen (onder meer zijbeuken onder gemeenschappelijk dak met hoofdbeuk, westtoren, koor)."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).

Waarden

De Sint-Korneliskerk (exterieur en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.