Tuinpaviljoen

Beschermd monument van 17-07-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Heverlee
Straat Leo Dartelaan
Locatie Leo Dartelaan 13 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/429.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Tuinpaviljoen

Leo Dartelaan 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Octagonaal tuinpaviljoen opgetrokken in het tweede kwart van de 20ste eeuw in gewapend beton- of cementrustiek in de tuin van Villa Madeleine.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het tuinpaviljoen te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Tuinpaviljoen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu tuinarchitectuurhistorische waarde: Uniek en gaaf bewaard octagonaal tuinpaviljoen in gewapend beton- en cementrustiek met glas-in-loodmedaillons en gepolychromeerd interieur vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Zeer mooi, representatief voorbeeld van tuinarchitectuur inherent aan de tuincultuur van de gegoede burgerij, alsook een zeldzame getuige van de eens zo bloeiende cementrustieke stijl en techniek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.