Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 78603   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78603

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pijplap nr. 53. Hoeve met woonhuis uit het begin van de 20ste eeuw en laat 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als omwalde hoeve met enigszins andere configuratie: boerenhuis ten noorden. Lage verankerde bakstenen bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom bekiezeld erf, gemarkeerd door ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Ten oosten boerenhuis, ten zuiAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Pijplap 53 (Wevelgem)
Pijplap nr. 53. Hoeve met woonhuis uit het begin van de 20ste eeuw en laat 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als omwalde hoeve met enigszins andere configuratie: boerenhuis ten noorden. Lage verankerde bakstenen bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom bekiezeld erf, gemarkeerd door ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Ten oosten boerenhuis, ten zui