Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Kornelis: kerkhofmuur en toegangspijlers

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID: 7861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7861

Besluiten

Parochiekerk Sint-Kornelis, kerkhofmuur, toegangspilonen, pastorie, klooster: oude delen en hun omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 11-05-1983  ID: 1918

Beschrijving

De bescherming omvat de kerkhofmuur met inkompijlers rond de als monument beschermde Sint-Korneliskerk. De omgeving met onder meer de kerk, pastorie en klooster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de kerkhofmuur met toegangspijlers als volgt: "als ommuring van het kerkhof, daterend uit dezelfde periode van de nieuwbouw der kerk."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De kerkhofmuur en de toegangspilonen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)
Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, meermaals uitgebreid en gewijzigd. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.