Beschermd monument

Pastorie Sint-Kornelisparochie

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 7862   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7862

Beschrijving

De bescherming omvat het exterieur en interieur van de voormalige pastorie van de Sint-Kornelisparochie. De omgeving met onder meer de kerk, pastorie en klooster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de pastorie als volgt: "als laat-18de-vroeg-19de-eeuws gebouw, opgetrokken in baksteen met gebruik van een weinig zandsteen, behorend tot het klassiek type met in de voorgevel zandstenen negblokken bij de deur- en vensteromlijstingen en inwendig plafonds met geprofileerd stucwerk, eikenhouten balustertrap en kelders met tongewelf."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De pastorie (exterieur en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie van de Sint-Kornelisparochie

Ommegangstraat 3 (Horebeke)
Voormalige pastorie, gelegen ten noordoosten van de kerk. Beplant voortuintje met laag afsluitingsmuurtje. Alleenstaand huis van vijf travee├źn en twee bouwlagen onder schilddak (kunstleien, nok parallel met de straat), uit de tweede helft van de 18de eeuw.