Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cisterciënzerinnenabdij Abdij van Maagdendaele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
78642
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78642

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Arnulf IV, baron van Pamele, schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham (Pamele) aan de abdij van Maagdendale voor de bouw van een nieuwe cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en -kerk werden opgetrokken in de loop van de 13de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale 9, 29-31 (Oudenaarde)
Abdijgebouwen en -kerk opgetrokken in de loop van de 13de eeuw. Vernielingen door brand tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684. Heropbouw onder abdis Cecilia Remy en Eleonora Der Kinderen nog tot midden 18de eeuw. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard.