Beschermd monument

Herenhoeve

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 7866   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7866

Beschrijving

De bescherming omvat het exterieur en interieur van de oude delen van het minderbroederklooster, een voormalige herenhoeve, gelegen ten zuidoosten van de Sint-Korneliskerk. De omgeving met onder meer de kerk, pastorie en klooster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de kloosterschool als volgt: "als voormalig herenhoevecomplex met woonhuis dat een laat voorbeeld – begin 18de eeuw – vertegenwoordigt van een nog traditionele bak- en zandsteenstijl, en van de voormalige dienstvleugels, respectievelijk als 18de-eeuwse kern en vroeg 19de-eeuwse uitbreiding met poorttoren en in rondboog geopende traveeën."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De oude delen van het klooster (exterieur en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhoeve

Sint-Kornelisplein 1 (Horebeke)
Voormalige herenhoeve gelegen ten zuidoosten naast de kerk, in 1786 vermeld als hofstede toebehorend aan griffier Van der Donckt. Sedert 1921 klooster van de zusters franciscanessen van Crombeen en school. Sinds 1994 klooster van Minderbroeders en Vrije Basisschool.