Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Genoveva: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 7868   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7868

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Genovevakerk te Oplinter. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12/10/1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.Waarden

Het orgel in de Sint-Genovevakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint-Genovevaplein zonder nummer (Tienen)
Hallenkerk met kern uit circa 1200 en later uitgebreid in verschillende fasen, belangrijke middeleeuwse kerk reeds voor 1290 bekend als bedevaartsoord, bouwwerk toegeschreven aan Meester Franco de Lintris.